Nuorisoseura

Nuoriseuratoiminta oli varsin vilkasta tämän vuosisadan alkupuoliskolla kaikkialla Suomen kylissä, niinpä myös täällä Moinsalmentien varrella jossa toimi Moinsalmen Nuoriseura Kielo ja johon erityisenä alaosastona kuuluivat myös Pellossalon, Kosolan ja Nikaniemen kylät.

  • Kun matkat olivat pitkiä, eikä kulkuneuvoja ollut koettiin toiminta hankalaksi ja kun kylän ainut edistysseura nimeltään "Raittiusseura Edistys" oli päätetty liittää Nuoriseura Kieloon alettiin 3.12.1922 harkita oman nuorisoseuran perustamista  
  • Nuorisoseuran perustava kokous pidettiin 4.2.1923 Nikaniemellä, säännöt hyväksyttiin 25.3.1923 ja seura liittyi Itä-Savon Nuorisoseurojen liittoon. Seuratoiminta oli tuolloin varsin vilkasta, kokoonnuttiin ja järjestettiin ohjelmallisia iltamia kuukausittain, oli opintokerhoja, äitienpäivä- ja raittiusjuhlia sekä pikkujoulut vuosittain. Järjestettiin myös hiihto- ja yleisurheilukilpailuja. 
  • Ensimmäiseksi omaksi kokoontumispaikaksi ostettiin puolustuslaitoksen huutokaupasta Nikaniemellä sijaitseva ruokalaparakki v.1945. Parakin mentyä huonoon kuntoon päätettiin rakentaa talkoovoimin seuralle uusi talo, joka sai sittemmin nimekseen ITIKKANOTKO. Talon avajaisjuhlat pidettiinkin 21.6.1958 ja toiminta nuorisoseurassa oli varsin vireää 
  • Television tulon myötä 1960 luvun lopulla nuorisoseuratoiminta alkoi hiipua ja talo hoitamattomana rapistua. Kosolan koulun lopettamispäätöksen myötä v.1996 menettivät kyläläiset myös yhteinen kokoontumispaikan mikä innoitti taas nuorisoseuraväen seurantalon kunnostuksen myötä uuteen toimintaan.

Nuorisoseuratoiminta tänään

  • Seuran toiminta keskittyy nykyisin urheiluseuran kanssa yhteisten kylätapahtumien sekä nuorille ja lapsille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen. Kesäajalla järjestetään nuorisoseurantalolla 3-4 tanssit. Tanssien tuotolla ylläpidetään ja kunnostetaan seurantaloa.
  • Nuorisoseurantaloa myös vuokrataan yksityisille ja yhteisöille erilaisten tilaisuuksien pitopaikaksi.

© 2015 Pellossalo.fi | Suunnittelu Sivutie Tmi | Hallinta